Waterbehandeling

Het belang van waterbehandeling

Het belang van een goede ketelwaterbehandeling is omgekeerd evenredig met de kosten ervan. De waterbehandeling van stoomketels vertegenwoordigt slechts 1 à 2 % van de exploitatiekosten. Veelal wordt tijdens de ontwerpfase dit onderwerp vergeten of op zijn minst onderschat. Dit wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan affiniteit van de projectleider met chemie en water. Echter de waterbehandeling is van grote invloed op de installatie en een verkeerde behandeling kan kosten veroorzaken die ver uitgaan boven de hierboven aangegeven kosten. Bovendien komt de veiligheid van de installatie in het geding.


Waterbehandeling heeft invloed op:

  • De exploitatiekosten
  • De goede werking van de installatie
  • De veiligheid
  • Het milleu

Derhalve is het zaak in een vroeg stadium aan de waterbehandeling aandacht te schenken. Elk stoomsysteem is anders en de waterkwaliteit verschilt per locatie. Dit betekent, dat er geen standaard oplossing is en er deskundig advies moet worden ingewonnen.

Rintra heeft de ervaring en expertise in huis om de kwalitatief beste en meest prijsgunstige waterbehandeling aan te bieden, te implementeren en het bedieningspersoneel te instrueren.

In samenwerking met ketelfabrikanten kan een complete outsourcing worden verzorgd, waarbij de verantwoording voor het onderhoud en de waterbehandeling geheel wordt overgenomen.

Voor de waterbehandeling van:

-        Stoom- en condensaatsystemen:

  • lage druk drietreksketels < 0,5 bar
  • middendruk drietreksketels tot 20 bar
  • waterpijpketels tot 220 bar met turbine

-        Koeltorens

-        Gesloten koel- en verwarmingssystemen

-        Open verwarmingssystemen in de glastuinbouw