De kracht van...

Ketelwaterbehandeling

De leidende gedachtegang bij het voorkomen van corrosie in stoomketelsystemen is het neutraliseren van de componenten uit het water die de corrosie veroorzaken. Zuurstofcorrosie wordt voorkomen door het restant aan zuurstof dat na voorverwarming van het ketelvoedingwater aanwezig is, chemisch te binden. De aanwezige koolzuur, die corrosie in het condensaatnet veroorzaakt, wordt met vluchtige chemicaliën geneutraliseerd.
Een andere filosofie, om in plaats van het water zo te behandelen dat het zich niet meer agressief gedraagt t.o.v. het metaal, is het metaaloppervlak zo te behandelen dat deze van een beschermingslaag wordt voorzien. De effectiviteit hiervan bleek zo groot, dat deze methode uitgebreid toepassing vindt in zowel stoomketel- als heetwatersystemen. De corrosie wordt voorkomen middels het vormen van een polyamine filmlaag.
Verbazend genoeg beschikken de meeste waterbehandelingsondernemingen ook vandaag de dag nog steeds niet over voldoende kennis om de polyamine-methode met succes toe te passen en te controleren. Rintra is een van de zeer weinige ondernemingen, die hiertoe wel in staat is.

Koelwaterbehandeling
Problemen met koelwatersystemen zijn altijd afhankelijk van het zogenoemde koelwater ABC: Afzettingen, Biologie en Corrosie. Omdat deze drie factoren elkaar beïnvloeden is maatwerk van belang voor de waterbehandeling / bescherming van de installatie zowel bij open recirculerende koelwatersystemen met een koeltoren als gesloten koelwatersystemen met een warmtewisselaar. Per situatie wordt de juiste afweging gemaakt. Zo kan hardheidsafzetting bijvoorbeeld voorkomen worden door het doseren van een hardheidsstabilisatieproduct in het koelwater of d.m.v. het ontharden van het suppletiewater. Veelal is een goede corrosiebescherming te combineren met de hardheidsstabilisatie. Voor het voorkomen of bestrijden van biologische aangroei is een compleet programma biocides voorradig.

Rintra
Rintra is derhalve uw ideale partner voor het juiste advies, in bedrijfstelling en controle van de waterbehandeling van uw stoom-, heetwater- en koelwatersystemen. Onze technici hebben ruime ervaring in de verschillende benaderingswijzen en zijn daardoor in staat u de kwalitatief beste, eenvoudigste en voordeligste methode te adviseren.